ອຸປະກອນການຜະລິດ

ພວກເຮົາມີໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເອກະລາດ, ມີຄົບຊຸດຕັ້ງແຕ່ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸຈົນເຖິງສາຍການຜະລິດ, ເພື່ອໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນບັນລຸການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.