ຕະຫຼາດການຜະລິດ

ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການຂາຍປະຈໍາປີຫຼາຍກວ່າ 400 ໜ່ວຍ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ເພື່ອໃຫ້ມີການສື່ສານທີ່ດີ. ຕະຫຼາດການຂາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາ:

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາເໜືອ, ອາຊີ